tantawanDoi Hua Mae Khamดอยหัวแม่คำ

อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,850 เมตร จากเชียงรายใช้เส้นทางเดียวกับทางขึ้นดอยแม่สลองสายเก่า ทางหลวงหมายเลข 1130 แล้วเลี้ยวขวาที่สามแยกอีก้อ ผ่านบ้านเทิดไทย ไปจนถึงบ้านแม่คำ ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 100 กิโลเมตร

บ้านหัวแม่คำอยู่เกือบสุดชายแดน เส้นทางเป็นทางลูกรังคดโค้งไปตามทิวเขา ใช้เวลาเดินทางราว 3 ชั่วโมง ดอยหัวแม่คำเป็นที่ตั้งหมู่บ้านชาวเขาขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเผ่าลีซอ เป็นกลุ่มชนส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีอีก้อ ม้งและมูเซอ ในช่วงเวลาซึ่งตรงกับตรุษจีนของทุกปี ชาวลีซอจะจัดงานประเพณีกินวอ ซึ่งเปรียบเสมือนวันขึ้นปีใหม่ ในวันนั้นชาวลีซอแต่งกายสวยงาม มีการกินเลี้ยง เต้นระบำ 7 วัน 7 คืน

และในเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่ดอยหัวแม่คำงดงามไปด้วยดอกบัวตองสีเหลืองสดใสสะพรั่งอยู่ทั่วไปตามแนวเขา เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก บนดอยมีบริการบ้านพัก 4 หลัง ติดต่อเกษตรที่สูงหัวแม่คำ โทร. 0 5391 8101 หรือ สำนักงานเกษตรเชียงราย โทร. 0 5377 3496

ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง ห่างจากบ้านเทอดไทย 35 กม.เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่า อาข่าและลาหู่ ตั้งอยู่บนสันเขาตะเข็บชายแดนไทย-พม่า มีทิวทัศน์สวยงาม พื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตวนอุทยานดอยหัวแม่คำ เมื่อลมหนาวมาเยือนทุ่งดอกไม้สีทองเหลืองอร่าม ในช่วงกลางเดือนพ.ย.ทุ่งดอกบัวตองก็เริ่มมบานสะพรั่งงดงามไปทั่วทั้งขุนเขา ดอกบัวตองขึ้นสลับกันระหว่างบ้านชาวเขา นอกจากนี้ยังสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าส่องแดดสีอ่อนผ่านไอหมอก ในหุบเขายังมีกลุ่มทะเลหมอคลอเคลียภูเขาที่วนอุทยานดอยหัวแม่คำได้อีกด้วย
 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบนดอยหัวแม่คำ

1.หมู่บ้านหัวแม่คำ
เสน่ห์ของดอยหัวแม่คำก็คือการที่หมู่บ้านชาวเขาอยู่สลับกับท้องทุ่งดอกบัวตอง สามารถเดินเที่ยวชมวิถีชีวิตได้ มีทั้งชาวม้ง ลีซอ และอาข่า อยู่รวมกัน โดยยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของตนไว้อย่าง เหนียวแน่นระหว่างเดือน ธ.ค.-ม.ค. จะตรงกับการจัดงานปีใหม่ของแต่ละเผ่าชาวเขาจะแต่งชุดประจำเผ่าที่สวยงาม
2.วนอุทยานดอยหัวแม่คำ
ซึ่งเป็นที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ที่ความสูงประมาณ 1300 เมตรอยู่ห่างจากหมู่บ้านหัวแม่คำไปประมาณ 2 ก.ม. เป็นจุดชมวิวสูงสุด ของดอยหัวแม่คำ  เป็นจุดชมวิวที่มีทิวทัศน์สวยงามเป็นวิวภูเขาสูงสลับซับซ้อนเรียงรายกัน สวยงามมากในช่วงเช้าสามารถ เห็นทะเลหมอกไปปกคลุมอยู่ทั่วภูเขาจากหมู่บ้านไปวนอุทยานต้องใช้รถขับเคลื่อนเท่านั้น
3.ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงหัวแม่คำ
เป็นศูนย์ฯที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านสร้างรายได้โดยการปลูกไม้เมืองหนาว ที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูง อีกทั้งยังเป็นการถ่าย ทอดเทคนิคการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง ไม้ดอกเมืองหนาวที่ทดลองกันอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ กล้วยไม้ เยอบีร่า มิกกี้เม้าท์ คาราลิลลี่ สนหอม ยูคาประดับ คาร์เนชั่น ทิวลิป ส่วนไม้กระถางก็มีลิลลี่กระถาง กุหลาบพันปี
4.น้ำตกหัวแม่คำใหญ่
อยู่สุดปลายเส้นทาง ห่างจากบ้านหัวแม่คำไปเล็กน้อย เป็นพื้นที่รับผิดชอบของวนอุทยานหัวคำเส้นทางช่วงนี้ค่อน ข้างชัน ต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ น้ำตกหัวแม่คำต้องเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 200 ม. เป็นน้ำตกขนาดกลางสายน้ำไหลลดหลั่นลง มาจากหน้าผาสูงประมาณ 20 ม. น้ำเย็นจัด เป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนในละแวก ดอยหัวแม่คำ
 

การเดินทางไปทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ

1. รถยนต์ส่วนตัว
จากกรุงเทพเข้าตัวเมืองเชียงราย เข้าทางหลวงหมายเลข 1 จนถึงตัวเมืองเชียงราย และเข้าทางหลวงหมายเลข 110 สู่ อ. แม่จัน จากนั้นเลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1130 ตรงทางแยกขึ้นดอยแม่สลองผ่านบ้านบางปูเลย บ้านสันติคีรีเมื่อพ้นเขตบ้านแม่สลองใน เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1234 ผ่านทางแยก แม่สลอง -บ้านเทอดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าแยกบ้านเทอดไทย ขับตามทางไปเรื่อยจะมี ป้าบบอกไปวนอุทยานหัวแม่คำขับตามป้าย จะเห็นศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงดอยหัวแม่คำ จะถึงหมู่บ้านหัวแม่คำก่อน เส้นทางจาก เชียงรายมาถึงหมู่บ้านหัวแม่คำ รถทุกชนิด สามารถเข้าได้ แต่เส้นทางจากหมู่บ้านไปยังวนอุทยานประมาณ 2 กม หากนำรถส่วนตัว ต้อง ใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้น หากไม่มีรถชนิดนี้สามารถจอดรถไว้ที่หมู่บ้านแล้วใช้บริการรถรับส่งของวนอุทยาน
2. รถโดยสารประจำทาง
ขาไปดอยหัวแม่คำ
เชียงราย-บ้านป่าซาง
จากตัวเมืองเชียงรายนั่งรถประจำทางสายเชียงราย – แม่สาย มาลง ที่บ้าน ป่าซาง
จากนั้น ต้องนั่งรถสองแถว 2 ต่อ คือบ้านป่าซาง-บ้านเทอดไทย
ใช้บริการรถสองแถวสีฟ้าสายป่าซาง-เทอดไทย ท่ารถอยู่ที่บ้านป่าซาง มีรถตั้งแต่ 08.00-17.00 น.แต่ต้องรอให้ผู้โดยสาร ครบจึงจะสามารถออกออกเดินทางได้ ซึ่งต้องรอนานมากหากไม่ช่วงเทศกาล ท่องเที่ยว หากต้องการประหยัดเวลา ในการเดินทางเหมารถไปบ้านเทอดไทย ราคาค่ารถแล้วแต่ตกลงบ้านเทอดไทย-ดอยหัวแม่คำ
เมื่อมาถึงบ้านเทอดไทยแล้วจากนั้นต้องเช่าเหมารถสองแถวไปดอยหัวแม่คำ ค่าเช่าประมาณ 2500 บาท / เที่ยว แต่ถ้าไปรับไปส่งและ ค้าง ด้วยราคา 3500 บาท ไม่มีรถสองแถวไปถึงหัวแม่คำโดยตรงต้องเหมาเท่านั้น เบอร์โทรคิวรถบ้านเทอดไท 086 115 4183 คุณแทนขากลับจากดอยหัวแม่คำ
ในกรณีเหมารถสามารถนัดรถสองแถวมารับโดยนัดเวลากันได้ แต่หากไม่ต้องการเหมารถ อาจมีรถของชาวบ้านที่จะลงมาจาก ดอยหัวแม่คำทุกวัน โดยสามารถมาลงรถที่บ้านเทอดไทย แล้วต่อ รถไปยังจุดหมายต่อไปของการเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักบนดอยหัวแม่คำ
ที่พักดอยหัวแม่คำจะมี 2 แห่งคือ
– วนอุทยานดอยหัวแม่คำ มีบ้านพักไว้คอยบริการแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 2 หลัง มีเครื่องนอนให้ มีห้องน้ำส่วนตัวแต่ไม่มี เครื่องทำน้ำอุ่น โดยจ่ายเป็นค่าบำรุงพื้นที่แล้วแต่จะให้ หลังแรกพักได้ 8-10 ท่าน อีกหนึ่งหลังพักได้หลังละ 10-20 คนแบ่งเป็น ห้องแถว 2 ห้อง มีสถานที่กางเต้นท์ต้องเตรียมเต้นท์มาเอง ไฟฟ้าใช้ได้ ตั้งแต่ 6 โมงเย็น – 4 ทุ่ม ไม่มีร้านอาหารให้บริการต้องเตรียมอาหาร มาเอง สำหรับอาหารเช้า สามารถแจ้งล่วงหน้าให้จัดเตรียมได้ จะเป็นข้าวต้มและเครื่องดื่มกาแฟ โอวัลติน ติดต่อขออนุญาตกับ เจ้าหน้าที่วนอุทยานดอยหัวแม่คำ โดยตรงที่ โทร 095 675 1124
หรือที่สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ 15 จังหวัดเชียงราย โทร. 053 711 402 ที่หมู่บ้านหัวแม่คำจะมีร้านอาหารและ มีร้านขายของชำ ตั้งอยู่หน้าหมู่บ้าน ก่อนถึงทางขึ้นวนอุทยาน
ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงหัวแม่คำ มีบ้านพักและเต็นท์ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและมีสถานที่กางเต็นท์สำหรับผู้ที่จะนำเต็นท์มาเอง สอบถามข้อมูล โทร. 053-918-101
 

Doi Hua Mae Kham
Located at 1,850 meters above sea level from Chiang Rai, use the same route to the old Doi Mae Salong line. Highway No. 1130 and turn right at the intersection of Akha. Passing the house to honor Thai To Mae Kham’s house 100 kilometers away from Chiang Rai city

Hua Mae Kham House is almost at the border. The path is a gravel bend along the mountain range. It takes about 3 hours to travel. Doi Hua Mae Kham is a large hill tribe village. Consisting of Lisu tribes Is a majority There is also the Hmong and the Lahu Muser during the period which coincides with the Chinese New Year every year. Lisu people will be holding a tradition. Which is like New Year’s Day On that day, the Lisu people dress beautifully. With eating and dancing 7 days 7 nights

And in November is when Doi Hua Mae Kham is full of bright yellow lotus flowers blooming along the hills. Is a viewpoint of the sunrise and the sea of mist There are 4 houses on Doi. Contact the highland Mae Hua Kham at Tel. 0 5391 8101 or the Chiang Rai Agriculture Office Tel. 0 5377 3496.

Lotus flower field, Doi Hua Mae Kham, located at Moo 4, Mae Salong Sub-district, Mae Fah Luang District, 35 km. From Ban Thoet Thai, a hill tribe village. Akha and Lahu Located on the ridge of the Thai-Burma border With beautiful scenery Part of the area is in Doi Hua Mae Kham Forest Park. When the cold wind visits the glittering brass fields In the middle of November the lotus field began to bloom beautifully throughout the mountains. The lotus flowers alternate between hill tribe houses. You can also watch the sunrise from the horizon shining light in the sun through the mist. In the valley, there is also a group of sea snuggle mountains in Doi Hua Mae Kham Forest Park.

Interesting attractions on Doi Hua Mae Kham

1. Hua Mae Kham Village
The charm of Doi Hua Mae Kham is that the hill tribe villages are interspersed with the fields of lotus flowers. Can walk to see the way of life. There are both Hmong, Lisu and Akha people together, while still maintaining their traditions and uniqueness. Coherently between the months of December – January will coincide with the New Year’s event for each tribe.

2. Doi Hua Mae Kham Forest Park
Which is the park office Located at an altitude of about 1300 meters, about 2 km away from Hua Mae Kham village is the highest viewpoint. Of Doi Hua Mae Kham Is a viewpoint with beautiful scenery, a complex high mountain view lined up Can be very beautiful in the morning Saw the sea of fog covering all over the mountain. From the village to the park, only use a car

3. Agricultural Extension Center at Mae Kham Head
Is a center that encourages villagers to make money by planting winter trees Suitable for planting on high ground. It is also a shooting Transfer techniques of growing florets to farmers in the area and nearby Winter flowers that are currently being tested include Gerbera, Mickey Mouse, Cara Lily, Pine Eucalyptus, Carnation, Tulip, and potted plants with lily, a thousand-year-old rose.

4. Hua Mae Kham Yai Waterfall
At the end of the route Slightly away from Hua Mae Kham House Is the area responsible for Hua Kham Forest Park. The route is quite steep, requiring a four wheel drive vehicle. Hua Mae Kham Waterfall, must walk about 200 meters further. It is a medium-sized waterfall with a descending stream. From a cliff about 20 m high. Cold water is an important water source of the community in the Doi Hua Mae Kham neighborhood.

Getting to the lotus field, Tong Doi Hua Mae Kham
1. Private car
From Bangkok to Chiang Rai city Take Highway 1 until reaching Chiang Rai Town. And enter Highway 110 to Mae Chan District. Then turn onto Highway 1130 at the Doi Mae Salong Junction, passing Ban Bang Pu. Baan Santi Khiri after Baan Mae Salong Nai Enter Highway 1234 via Mae Salong Intersection – Ban Thoet Thai. Turn left into Ban Thoet Thai Junction. Continue along the path to have Aunt told go to Hua Mae Kham Forest Park, follow signs Will see the Agricultural Extension Center at Doi Hua Mae Kham Will arrive at Hua Mae Kham Village before the route from Chiang Rai to Hua Mae Kham Village. All cars can enter But the route from the village to the national park is about 2 kilometers. If taking a private car, use only four-wheel drive vehicles. If there is no vehicle of this type, you can park in the village and use the park’s shuttle service.

2. Bus
On the way to Doi Hua Mae Kham.
Chiang Rai – Ban Pa Sang
From Chiang Rai city, take the Chiang Rai – Mae Sai bus to Ban Pa Sang.
From there, you have to take a minibus 2 towards Ban Pa Sang – Ban Thoet Thai.

Use the blue line minibus service, Pa Sang – Thoet Thai line The bus terminal is at Ban Pa Sang. There are cars from 08.00-17.00 hrs but have to wait for passengers. Completely before being able to depart Which has to wait a long time if not during the tourist season if wanting to save time In the car charter trip to Ban Thoet Thai Car price depends on the agreement. Ban Thoet Thai – Doi Hua Mae Kham

When arriving at Thoet Thai house, then need to rent a minibus to Doi Hua Mae Kham. The rental fee is about 2500 baht / trip. However, if going to pick up, drop off, and leave with a price of 3500 baht, there is no Songthaew directly to Mae Kham directly. Terd Thai car queue number 086 115 4183 Khun Tan, return trip from Doi Hua Mae Kham

In case of chartering, the Songthaew can pick up by picking up time But if you don’t want to hire a car May have a villager’s car to come down from Doi Hua Mae Kham everyday Which can get off at Ban Thoet Thai, then transfer to the next destination of the journey

Facilities and accommodation on Doi Hua Mae Kham.

There are 2 places to stay in Doi Hua Mae Kham, which are

– Doi Hua Mae Kham Forest Park There are 2 cottages servicing tourists. Bedding There is a private bathroom but no Water heater Which will be paid as area maintenance fees depending on The first house can sleep 8-10 people. The other house can stay after 10-20 people. Each room is divided into 2 row rooms. There is a tent room. Must prepare your own tent. Electricity is available from 6pm – 10pm. There are no restaurants available. Have to prepare your own food for breakfast. Can inform in advance to prepare Will be boiled rice and Ovaltine coffee drinks. Contact for permission with