ห้องและบริการ Room and Service

tantawanroomandservice
tantawanstandard double
Room and Service
admin

Standard Double

Room Standard Double gallery Room Standard Double Tantawan Resort ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย โดยห่างจากหอนาฬิกาเชียงราย 21 กม. ให้บริการที่พักพร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรีและพื้นที่จอดรถส่วนตัวฟรี ที่พักแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากสถานีขนส่งเก่าและถนนคนเดินเชียงรายในคืนวันเสาร์ 21 กม. ห่างจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย 23 กม. มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่งในพื้นที่ เช่น วัดร่องขุ่นหรือวัดสีขาว

Read More »
tantawansupcrior double
Room and Service
admin

Superior Double

Room Superior Double gallery Room Superior Double Tantawan Resort ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย โดยห่างจากหอนาฬิกาเชียงราย 21 กม. ให้บริการที่พักพร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรีและพื้นที่จอดรถส่วนตัวฟรี ที่พักแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากสถานีขนส่งเก่าและถนนคนเดินเชียงรายในคืนวันเสาร์ 21 กม. ห่างจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย 23 กม. มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่งในพื้นที่ เช่น วัดร่องขุ่นหรือวัดสีขาว

Read More »
tantawanSuperior Twin
Room and Service
admin

Superior Twin

Room Superior Twin gallery Room Superior Twin Tantawan Resort ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย โดยห่างจากหอนาฬิกาเชียงราย 21 กม. ให้บริการที่พักพร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรีและพื้นที่จอดรถส่วนตัวฟรี ที่พักแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากสถานีขนส่งเก่าและถนนคนเดินเชียงรายในคืนวันเสาร์ 21 กม. ห่างจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย 23 กม. มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่งในพื้นที่ เช่น วัดร่องขุ่นหรือวัดสีขาว

Read More »
tantawanDeluxe Triple
Room and Service
admin

Deluxe Triple

Room Deluxe Triple gallery Room Deluxe Triple Tantawan Resort ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย โดยห่างจากหอนาฬิกาเชียงราย 21 กม. ให้บริการที่พักพร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรีและพื้นที่จอดรถส่วนตัวฟรี ที่พักแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากสถานีขนส่งเก่าและถนนคนเดินเชียงรายในคืนวันเสาร์ 21 กม. ห่างจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย 23 กม. มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่งในพื้นที่ เช่น วัดร่องขุ่นหรือวัดสีขาว

Read More »
tantawanFamily Suite
Room and Service
admin

Family Suite

Room Family Suite gallery Room Family Suite Tantawan Resort ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย โดยห่างจากหอนาฬิกาเชียงราย 21 กม. ให้บริการที่พักพร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรีและพื้นที่จอดรถส่วนตัวฟรี ที่พักแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากสถานีขนส่งเก่าและถนนคนเดินเชียงรายในคืนวันเสาร์ 21 กม. ห่างจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย 23 กม. มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่งในพื้นที่ เช่น วัดร่องขุ่นหรือวัดสีขาว

Read More »