tantawansailomjoyตลาดสายลมจอย

เป็นตลาดที่อยู่ใน อ.แม่สาย ติดกับท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ที่นี่มีสินค้าให้เลือกซื้อนานาชนิด ส่วนมากจะเป็นสินค้าราคาถูกจากจีน และ พม่า เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ผ้าห่ม เครื่องประดับ ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่น ขนมขบเคี้ยว ของแห้งและของดอง ผลไม้ ส่วนสินค้ายอดนิยมจะเป็นเกาลัดคั่ว ถั่วปากอ้า เมล็ดทานตะวัน ลักษณะตลาดจะเป็นร้านค้า 2 ข้างทาง ตรงกลางเป็นถนนรถผ่านได้ มีหลังคาบังแดด บังฝน ยาวประมาณ 250 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวตลาดได้ตลอดทั้งวัน บรรยากาศภายในตลาดคึกคัก ถ้ายังช๊อปปิ้งไม่จุใจก็สามารถทำบัตรผ่านแดนข้ามไปซื้อสินค้าปลอดภาษีฝั่ง ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่าได้

หากขับรถมาแต่ไม่อยากจอดริมถนน สามารถขับมาจอดบริเวณในตลาดนี้ได้ มีบริการรับ-ฝากรถอยู่หลายที่ ราคา 50 บาท ตลาดสายลมจอยอยู่ตรงซอยไกล้ๆใต้สะพานยูเทิร์นจุดเหนือสุดด่านพรมแดนแม่สาย แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ตลาดชายแดนไทย-พม่า จำหน่ายสินค้านานาชนิด ประเภทอัญมณี พลอยสี ทับทิม หยก เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแฟชั่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า เสื้อกันหนาว  อาหารทะเลแห้ง เหล้า บุหรี่ ของเล่นเด็ก ผ้าห่ม ของใช้ ของกิน ขนม ฯลฯ ราคาตั้งแต่หลักสิบถึงหลักพัน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากประเทศจีน

เมื่อข้ามมาฝั่งท่าขี้เหล็กจะมีรถสามล้อเชิญชวนให้นั่งรถไปท่องเที่ยวเจดีย์ชเวดากองจำลอง ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปจากชายแดนประ-มาณ 2 กม. ลักษณะเป็นเจดีย์สีทองแบบพม่า สร้างจำลองมาจากเจดีย์ชเวดากองที่เมืองย่างกุ้ง ราคา 50-80 บาท นอกจากนี้ยังมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างพาไปยังจุดต่าง ๆ เช่นตลาดพลอย 20 บาท แต่ควรตกลงราคาก่อนว่าเป็นราคาเที่ยวเดียว หรือราคาเหมา (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ควรสอบถามราคาให้แน่ชัดก่อนการเดินทาง)

อำเภอแม่สาย

อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 61 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 เป็นอำเภอเหนือสุดของประเทศไทย ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็กของประเทศพม่า โดยมีแม่น้ำแม่สายเป็นพรมแดน มีสะพานเชื่อมเมืองทั้งสองเข้าด้วยกัน ทั้งชาวไทยและชาวพม่าเดินทางไปมาหาสู่ค้าขายกันโดยเสรี นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางไปยังตลาดแม่สายและท่าขี้เหล็กของพม่า เพื่อซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าราคาถูก เช่น สบู่สุมนไพร เครื่องทองเหลือง ตะกร้า การข้ามไปท่าขี้เหล็ก นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทาง เขตประเทศพม่าได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 06.30 – 18.00 น. โดยใช้บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ค่าบริการคนละ 30 บาท ค่าผ่านแดนเข้าพม่า 10 บาท สินค้าที่ไม่อนุญาตให้ซื้อเข้าไทย ได้แก่ สินค้าจากากวัตว์ป่า สุรา บุหรี่ต่างประเทศและซีดีลามกอนาจาร หากซื้อมาเพื่อการค้าต้องเสียภาษีนำเข้าให้ถูกต้องด้วย

ประวัติ
ตลาดแม่สายเป็นตลาดการค้าชายแดนที่มีชื่อเสียงมานานหลายสิบปี เนื่องจากชาวพม่าและชนกลุ่มน้อยจะเข้ามาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ จากฝั่งไทยอย่างคึกคัก นักท่องเที่ยวสามารถเดินข้ามไปท่องเที่ยวท่าขี้เหล็กได้โดยไม่ต้องออกหนังสือผ่านแดน ภายหลังเกิดการรบพุ่งระหว่างรัฐบาลพม่ากับกองกำลังชนกลุ่มน้อย และกลายเป็นปัญหาขัดแย้งระหว่างสองประเทศ จึงมีการปิดด่านอยู่เนือง ๆ แต่ก็มีการเจรจาจนสถานการณ์คลี่คลายไปด้วยดี อย่างไรก็ตามปัญหาชนกลุ่มน้อย ยาเสพติด ทำให้การผ่านแดนต้องเป็นไปอย่างเข้มงวด คนไทยจึงต้องทำหนังสือผ่านแดนหากต้องการไปท่องเที่ยวที่ท่าขี้เหล็ก

Sailom Joy Market

Is a market located in Mae Sai district, near Tachilek, Myanmar. There are many products to buy Most of them are cheap goods from China and Myanmar, such as clothes, shoes, blankets, jewelry, souvenirs, electrical appliances, toys, snacks, dried goods and fruit pickles. The most popular products are roasted chestnuts, open-mouth beans, sunflower seeds. The market is characterized by 2 shops. The middle of the road is a car road with a canopy. Rain 250 meters long, tourists can walk around the market all day. The atmosphere in the bustling market If shopping is not satisfactory, then can cross the border to buy duty-free goods on the side of Tachilek, Myanmar.

If driving, but don’t want to park on the road Can drive to park in this market There are several car pick-up services at 50 baht. Sailom Joy Market is at the alley near the U-turn bridge, the northernmost point of Mae Sai border checkpoint. Mae Sai – Tachilek Thai-Burma border market Selling various types of gemstones, ruby ​​gemstones, jade, electrical appliances Fashion clothes for both young and old Jewelry, shoes, bags, sweaters, dried seafood, liquor, cigarettes, toys, blankets, food, snacks, etc. Prices range from tens to thousands. Most of the products are from China.

When crossing the bank of Tachilek, there will be a tricycle inviting you to take a car to visit the Shwedagon Pagoda. Which is 2 km deep from the Pra-Man border, looks like a golden pagoda like Burma Modeled from the Shwedagon Pagoda in Yangon, 50-80 baht. There are also motorcycle hire to take to various points such as Ploy Market, 20 baht, but should first agree that the price is a one-way or charter price (price may Have changed Should ask the price clearly before traveling)

Mae Sai District

Located 61 kilometers from Chiang Rai city on Highway 110, it is the northernmost district of Thailand. Adjacent to Tachilek province of Myanmar With the Mae Sai River as a border With bridges connecting the two cities Both Thai and Burmese traveled freely to find trade. Thai tourists like to travel to Mae Sai market and Tachilek of Myanmar. To buy local and cheap products such as Sumon soap, brassware, basket, crossing to Tachilek Thai tourists traveling Myanmar area daily from 06.30 – 18.00 hrs. By using ID card Or other cards Issued by the government The service fee is 30 baht per person. The border crossing into Myanmar is 10 baht. Products that are not allowed to buy into Thailand include products from forest waste, foreign cigarettes and pornographic CDs. If purchased for commercial purposes, the import duty must also be paid correctly.

history
Mae Sai market is a famous border trade market for many decades. As Burmese and minority groups are actively buying consumer goods from the Thai side Visitors can walk across to travel to Tachilek without leaving the border. After the fighting between the regime and ethnic minorities And became a conflict between the two countries Therefore there are frequent closures but there is negotiation until the situation is resolved. However, the problem of drug minorities leads to strict border crossing. Thai people therefore have to make a book through the border if wanting to travel to Tachilek.

การเข้าชม
เวลาทำการ :เปิดทุกวัน เวลา 06.30 – 18.00 น.
ช่วงเวลาเที่ยว :ตลอดทั้งปี
การเดินทาง
รถยนต์ :ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ตรงไปจนถึงแม่สาย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 61 กิโลเมตรสามารถจอดรถได้ที่ริมถนนก่อนถึงสถานีตำรวจแม่สาย หรือเลี้ยวเข้าในซอยตลาดสายลมจอดมีที่รับฝากรถหลายร้าน ราคา 50 บาท
รถโดยสาร :จากเชียงรายขึ้นรถประจำทางที่สถานีขนส่งเก่า ไปลงสถานีขนส่งแม่สาย (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) และต่อสองแถวไปลงด่านชายแดน