tantawanPhra Kaew Templeวัดพระแก้ว

ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง เป็นวัดที่ค้นพบพระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน ตามประวัติเล่าว่าเมื่อ พ.ศ. 1897 ในสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกนเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่นั้น ฟ้าได้ผ่าเจดีย์ร้างองค์หนึ่ง และได้พบพระพุทธรูปลงรักปิดทองอยู่ภายในเจดีย์ ต่อมารักกะเทาะออกจึงได้พบว่าเป็นพระพุทธรูปสีเขียวสร้างด้วยหยก คือพระแก้วมรกตนั่นเอง

ปัจจุบันชาวเชียงรายได้สร้างพระแก้วมรกตองค์ใหม่ขึ้นแทน เรียกว่าพระหยกเชียงราย หรือ พระพุทธรตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล ซึ่งสร้างขึ้นในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระชนมายุครบ 90 พรรษา

พระเจดีย์
เมื่อปี พ.ศ. ๑๙๗๗ ได้เกิดฟ้าผ่า ลงองค์พระเจดีย์พังทลายลง และได้พบพระแก้วมรกตซ่อนไว้ในพระเจดีย์หลังจากนั้นได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐาน ณ เมืองต่างๆ คือ ลำปาง เชียงใหม่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ กรุงธนบุรี และกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ กรมศลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนองค์พระเจดีย์ เป็น โบราณสถานสำคัญของชาติ เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๘
พระอุโบสถ
พระวิหารทรงเชียงแสน มีลักษณะฐานเตี้ย เชิงหลังคาลาดต่ำ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๓ ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๕ พระประทานในอุโบาถ (พระเจ้าล้านทอง) เป็นพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย นับเป็นพระพุทธรูปในสกุล ช่างศิปปาละที่ใหญ่ และสวยงามที่สุดในประเทศไทย
หอพระหยก
อาคารทรงล้านนาโบราณ เป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธรตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล” หรือ “พระหยกเชียงราย” บนผนังอาคาร แสดงกิจกรรม จากตำนานพระแก้วมรกต และภาพวาดการสร้าง และพิธีอัญเชิญพระหยกเชียงรายสู่พระอารามในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๔
พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว
อาคารทรงล้านนาประยุกต์ เริ่มสร้างเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยมีคุณอมรา (แสงแ้ก้ว) มุนิกานนท์ เป็นผู้อุปถัมภ์ ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงพระพุทธรูปสำคัญ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในรูปแบบที่ทันสมัย
 

1. โดยรถยนต์ส่วนตัว
เมื่อถึงห้าแยกพ่อขุนเม็งรายกลางตัวเมืองเชียงรายให้เลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปเรื่อยๆ จนสุดทางสามแยกให้เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 100 เมตร จะเห็นวัดพระแก้วอยู่ทางขวามือ

Phra Kaew Temple

Trairat Road, Wiang Subdistrict, is a temple that discovered the Emerald Buddha. Or Phra Maha Mani Ratanapatikorn, enshrined at Wat Phra Kaew, Bangkok, today according to history, telling that in 1897 B.E. in the reign of King Sam Fang was the ruler of Chiang Mai Fah cut through an abandoned pagoda And found a gilded lacquered Buddha image inside the pagoda Later, I love the crackers and found that it was a green Buddha statue made of jade. That is the Emerald Buddha.

Nowadays, Chiang Rai people have built a new Emerald Buddha statue instead. Referred to as the Jade Buddha, Chiang Rai, or Buddha image Nawutawat Sanasanamongkol Which was built on the occasion of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Completely 90 years old

Interesting things in Phra Kaew Temple
Pagoda
In the year 1977, lightning occurred Fell to the chedi And found the Emerald Buddha hidden in the pagoda. After that, the Emerald Buddha was enshrined in various cities, namely Lampang, Chiang Mai, Luang Prabang, Vientiane, Thon Buri and Bangkok, respectively. B.E. 2478
Buddhist temple
Chiang Saen Temple Has a low base Low roof Created in 2433 B.E., was honored with a royal consecration on 6 April 1955 in Phra Ubosot. (Phra Chao Lan Thong) is a bronze Buddha image in the posture of the Buddha. The large artisan Kipa And the most beautiful in Thailand
Jade Buddha Hall
Ancient Lanna style building Is enshrined “Buddha statue Nawutawat Sanasanamongkol “or” Jade Buddha Chiang Rai “on the wall of the building showing activities from the legend of the Emerald Buddha. And creating drawings And a ceremony to invite the Jade Buddha to the monastery on October 19, 1991
Hong Luang Saeng Kaew Museum
Applied Lanna Style Building Started on November 6, 1995, with Amara (Saeng Kaew) Munikanon as a supporter. Inside is a museum displaying important Buddha images. Including art and culture about Buddhism in modern forms

Getting to Phra Kaew Temple
1. By private car
When reaching King Meng Rai Intersection in the center of Chiang Rai city, turn left and continue straight At the end of the three-way junction, turn left for approximately 100 meters and you will see Wat Phra Kaew on the right.