tantawangolden-triangleสามเหลี่ยมทองคำ

เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) ลาว (แขวงบ่อแก้ว) และพม่า (ท่าขี้เหล็ก, รัฐฉาน) มีลักษณะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมบรรจบกัน โดยมีแม่น้ำโขงตัดผ่านชายแดนไทยและลาว นับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค นอกจากนี้สามเหลี่ยมทองคำยังมีทิวทัศน์ที่สวย โดยเฉพาะยามเช้าที่ดวงอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางสายหมอก เดิมสามเหลี่ยมทองคำเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยว เมืองชายแดน แต่ในปัจจุบันมีความสำคัญในทางเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่องจากเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของไทย

ในอดีตพื้นที่ของสามเหลี่ยมทองคำเคยเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นแห่งใหญ่ของโลก ในฝั่งไทยได้เลิกการปลูกฝิ่น ด้วยโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ของสมเด็จย่า และทรงมีพระราชดำริที่จะให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงภัยจากฝิ่นและสารเสพติด จนความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาดีขึ้น จึงได้เลิกปลูกฝิ่นในที่สุด

ส่วนที่มาของคำว่า “สามเหลี่ยมทองคำ” มีอยู่สองที่มาด้วยกัน ที่มาแรกมาจากการขายฝิ่นในสมัยก่อนใช้ทองคำในการซื้อขาย และฝิ่นในสมัยก่อนก็มีค่ามากเปรียบเสมือนทองดำ (Black Gold) ที่มาที่สองมาจากการค้าขายบริเวณชายแดน โดยมีทองคำเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า

สามเหลี่ยมทองคำในส่วนของประเทศไทยอยู่ในเขตบ้านสบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีท่าเรือขนาดเล็กขนส่งสินค้าไปยังประเทศจีนและลาว เมื่อมองจากฝั่งไทยไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ จะเห็นหมู่บ้านในฝั่งลาวอย่างชัดเจน ส่วนทางพม่าซึ่งอยู่ด้านตะวันตกนั้นไม่มีหมู่บ้านหรือสิ่งก่อสร้างให้เห็นในระยะใกล้

พระพุทธนวล้านตื้อ ลือโลก องค์พระขนาดใหญ่ริมแม่น้ำโขง

ร้านขายของที่ระลึกบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ สินค้าส่วนมากจะเป็นงาน hand made เสื้อผ้า กระเป๋า ลายชาวเขา

นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปยังสามเหลี่ยมทองคำในช่วงฤดูหนาว และไปถ่ายรูปกับป้าย “สามเหลี่ยมทองคำ” ที่ติดตั้งไว้ริมฝั่งแม่น้ำโขง, ไหว้พระองค์ใหญ่ ซื้อของที่ระลึก นอกจากนี้ยังสามารถนั่งเรือไปที่ต่างๆ ได้ดังนี้

 • จุดบรรจบของพรมแดนไทย ลาว และพม่า ค่าเช่าเรือประมาณ 300-400 บาท (นั่งได้ 6 คน)
 • นั่งเรือไปคาสิโน คิงส์โรมัน (Kings Roman Casino) เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้วของลาว (ต้องทำบัตรผ่านแดนที่ อ.เชียงแสน)
 • เที่ยวทางตอนใต้ของประเทศจีน เช่น สิบสองปันนา คุนหมิง
  1. ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขง
  นักท่องเที่ยวนิยมนั่งเรือเที่ยวชมทิวทัศน์จุดบรรจบของพรมแดนไทย ลาว และพม่า ค่าเช่าเรือประมาณ 300-400 บาท นั่งได้ 6 คน ที่สามเหลี่ยมทองคำจะมีท่าเรือไว้บริการหลายท่า ถ้าต้องการนั่งชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงไป ไกลถึงเชียงแสนและเชียงของ ก็สามารถหาเช่าเรือได้ ค่าเรือขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้ไกลนักท่องเที่ยว ที่สนใจ ล่องแม่น้ำโขง ไปเที่ยวทางตอนใต้ของประเทศจีน เช่นสิบสองปันนาคุนหมิง สามารถติดต่อกับบริษัทนำเที่ยวใน จังหวัดเชียงรายได้หากต้องการจะชมทิวทัศน์มุมกว้างของ สามเหลี่ยมทองคำ บริเวณสบรวกและเพื่อนบ้าน ต้องขึ้น ไป บนดอยเชียงเมี่ยง ที่อยู่ริมแม่น้ำโขง


  2. นมัสการพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน

  พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน หรือ พระพุทธนวล้านตื้อ ประดิษฐานกลางแจ้ง ณ สามเหลี่ยมทองคำ พระพุทธนวล้านตื้นองค์นี้เป็น พระเชียงแสนสี่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งได้สร้างขึ้นแทนองค์เดิมที่จมลงแม่น้ำโขง และสร้างขึ้น ด้วยทองสัมฤทธิ์ ปิดทองด้วยบุศราคัม น้ำหนักถึง 69 ตัน หน้าตักกว้าง 9.99 ม.สูง 15.99 ม. ประทับนั่งบน “เรือแก้วกุศล ธรรม” ขนาดใหญ่

  3. ถ่ายรูปคู่กับซุ้มประตูสามเหลี่ยมทองคำ
  นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำมักไม่พลาดที่จะถ่ายรูปกับ ซุ้มประตู สามเหลี่ยมทองคำ ที่มีวิวแม่น้ำโขง เป็นฉากหลัง

  4. ช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึก

สำหรับที่เที่ยวอื่นๆ ในฝั่งไทย ที่อยู่ไม่ไกลจากสามเหลี่ยมทองคำก็มี พิพิธภัณฑ์หอฝิ่น และ ดอยสะโง้ สามารถจัดโปรแกรมเที่ยว 3 ที่ได้ใน 1 วัน

Golden triangle

It is the boundary between the three countries, namely Thailand (Chiang Rai Province), Laos (Bo Kaeo) and Myanmar (Tha Khi Lek, Shan State). With the Mekong River crossing the Thai and Laos border It is one of the important economic areas in the region. In addition, the Golden Triangle also has a beautiful view. Especially in the morning when the sun rises in the mist Formerly the Golden Triangle was known as a tourist destination on the border town. But nowadays there is more importance in the economy. Since it is another important source of cargo handling in Thailand

In the past, the area of the Golden Triangle used to be the world’s largest opium cultivation area. On the Thai side, opium cultivation was discontinued. With the Doi Tung Development Project of Somdej Ya And His Majesty has given royal initiatives for people to learn about the dangers of opium and narcotics Until the well-being of the hill tribe people improved Therefore finally stopped opium cultivation

The origin of the word There are two “Golden Triangles” coming together. The first source came from the sale of opium. In the old days, gold was used for trading. And opium in the past was very valuable, like Black Gold. The second source came from border trading. By having gold as an intermediary in exchanging goods

The Golden Triangle in Thailand is in Ban Sop Ruak. Chiang Saen District Chiang Rai There is a small port to transport goods to China and Laos. When looking from the northeast side of Thailand Will clearly see the villages on the Laos side On the western side, there are no villages or buildings to see in the near term.

The world-famous Buddha amulet is a large Buddha image on the Mekong River.

Gift shop at the Golden Triangle area Most products are hand made clothing, bags, hill tribes designs.

Tourists like to travel to the Golden Triangle during the cold season. And go to take pictures with the sign “Golden Triangle” installed on the banks of the Mekong River, pay respect to the Big Buddha Buy souvenirs You can also take a boat to the following places

The confluence of the Thai, Laos and Burmese border. Boat rental costs around 300-400 baht (can seat 6 people)
Take a boat to Kings Roman Casino, Ton Phueng, Bo Kaeo Province of Laos (Must make a border pass at Chiang Saen District)
Travel to southern China, such as Xishuangbanna Kunming.

Activities to visit the Golden Triangle
1. Cruise to see views of the Mekong River
Tourists like to take a boat to see the scenery at the confluence of the Thai, Laos and Myanmar border. The boat rental cost is around 300-400 baht. Can seat 6 people. At the Golden Triangle, there are many piers. If wanting to sit and watch the scenery on both sides of the Mekong River As far as Chiang Saen and Chiang Khong Can find a boat rental The boat fare depends on the distance near the distance. Tourists interested in cruising the Mekong River Travel to the south of China. For example Xishuangbanna Kunming Can contact the travel agency in Chiang Rai province, if wanting to see a panoramic view of Golden triangle Sop Ruak and neighbors have to go up to Doi Chiang Miang. Along the Mekong River

2. Worship Phra Chiang Saen, four lands
Chiang Saen four land Buddha amulet or Buddha Navan million Open air at the Golden Triangle. This shallow Buddha image is Chiang Saen Buddha amulet from the Four Kingdoms in honor Which was built in place of the former one sinking into the Mekong River and built in bronze Covered with gold, with a weight of 69 tons, 693 meters wide lap, 15.99 meters high, stamped on a large “Kaew Karma Tham Boat”

3. Take a picture with the Golden Triangle Arch
Tourists visiting the Golden Triangle often miss to take a picture with the Golden Triangle Arch. With a view of the Mekong River in the background

4. Shopping, buying souvenirs
For other places in Thailand not far from the Golden Triangle, there is the Hall of Opium Museum. And Doi Sako can arrange 3 trips programs in 1 day

การเข้าชม
เวลาทำการ :ทุกวัน
ช่วงเวลาเที่ยว :ตลอดทั้งปี
การเดินทาง
รถยนต์ :จากตัวเมืองเชียงราย สามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 1 หรือ ถนนพหลโยธิน มุ่งหน้าไปทางอำเภอแม่จัน จนเมื่อผ่านอำเภอแม่จันแล้วให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1016 (แม่จัน-เชียงแสน) วิ่งไปประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งก่อนถึงกำแพงเมืองเก่าเชียงแสนจะพบสี่แยกสามารถเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1290 และวิ่งต่อไปประมาณ 10 กิโลเมตร