tantawanDoi Tung Palaceดอยตุง

เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของเมืองเชียงราย มีชื่อเสียงด้านความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาว โดยเฉพาะ สวนแม่ฟ้าหลวง บนดอยตุงนั้น นับได้ว่าเป็นสวนดอกไม้ที่สวยในประเทศไทย นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นที่ตั้งของ พระธาตุดอยตุง ซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงราย ทั้งยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีกุนอีกด้วย แต่ก่อนดอยตุงเคยเป็น เขาหัวโล้นกลับกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดของเชียงราย และแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวดอยตุงเป็นจำนวนมาก

ประวัติการพัฒนาดอยตุง

พระตำหนักดอยตุงเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2530 เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มี พระชนมายุ 88 พรรษา โดยก่อนหน้านั้นมีพระราชกระแสว่า หลังพระชนมายุ 90 พรรษา จะไม่เสด็จไปประทับที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ จึงได้เลือกดอยตุง ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงาม ขณะเดียว กันสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เมื่อทรงทอดพระเนตรพื้นที่ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2530 ก็ทรงพอพระราชหฤทัย และมีพระราชดำริจะสร้างบ้านที่ดอยตุงพร้อมกันนี้ ยังมีพระราชกระแสรับสั่งว่าจะ ปลูกป่าบนดอยสูงจึงกำเนิดเป็น โครงการพัฒนาดอยตุงขึ้น

โครงการพัฒนาดอยตุงเริ่มดำเนินการโดยความร่วมมือจากหน่วยราชการทุกส่วน เช่น กรมป่าไม้ กรมชลประทาน หน่วยงานด้านปกครอง นอกจากทำการปลูกป่าฟื้นฟูสภาพพื้นที่แล้วยังมีการฝึกอาชีพเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเขาบนดอยตุง ซึ่งประกอบด้วยชาวเขาเผ่าอาข่าลาหู่ ไทยใหญ่ และจีนฮ่อ ขณะเดียว กันยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตนไว้

แหล่งท่องเที่ยวบนดอยตุงที่นักท่องเที่ยวขึ้นไปเยี่ยมชมได้แก่

1.พระตำหนักดอยตุง ถือเป็นบ้านหลังแรกของสมเด็จย่า สร้างขึ้นโดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ที่เน้นความเรียบง่ายและการใช้ประโยชน์ มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนากับบ้านพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ ที่เพดานห้องโถงทำเป็นเพดานดาว บริเวณด้านหลังพระตำหนักมีระเบียงยื่นออกไป เมื่อยืนที่ระเบียงจะเห็นทัศนียภาพของดอยตุงที่สวยงาม เมื่อยืนที่ระเบียงจะเห็นทัศนียภาพของดอยตุงที่สวยงาม บริเวณขอบระเบียงมีกระบะปลูกไม้ดอกที่มีสีสันสวยงาม

พระตำหนักเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมตลอดทั้งปี โดยจะต้องมีมัคคุเทศก์ของพระตำหนักเป็นผู้นำเยี่ยมชม และ ต้องแต่งการตามแบบที่กำหนด ภายในพระตำหนักห้ามถ่ายภาพ และ วีดีโอ

เวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00 – 17.30 น.

2.สวนแม่ฟ้าหลวง หรือ สวนดอยตุง เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวบนพื้นที่ 25 ไร่ อยู่ด้านหน้าของพระตำหนักดอยตุง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยสีสันพรรณไม้ได้อย่างสวยงาม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดทั้งปี กลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนต่อตัว งานประติมากรรมนี้ได้รับพระราชทานชื่อว่า “ความต่อเนื่อง” นอกจากแปลงไม้ประทับกลางแจ้งแล้วยังมีโรงเรือนไม้ในร่ม จุดเด่นคือกล้วยไม้จำพวกรองเท้านารีชนิดต่างๆ ที่มีดอกสวยงาม หากเดินเหนื่อย ที่นี่ยังมีร้านกาแฟไว้บริการซึ่งก็เป็นกาแฟที่ได้จากดอยตุงนี่เอง

เวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 6.30 – 18.00 น.

3.หอพระราชประวัติ ได้ปรับปรุงให้เป็น หอแห่งแรงบันดาลใจ ตั้งอยู่หน้าสุดของพระตำหนัก เป็นอาคารแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระราชวงศ์ มีห้องจัดแสดงนิทรรศการ 7 ห้อง

  • ห้อง 1 ราชสกุลมหิดล

ในฐานะครอบครัวเล็กๆ ครอบครัวหนึ่งที่อบอุ่น เปี่ยมด้วยความรัก และเป็นดุจดั่งหยดน้ำที่รวมตัวกันหลั่งลงมา บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ปวงพสกนิกร

  • ห้อง 2 เรื่องราวของราชสกุล

ผ่านพระราชประวัติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สิ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ย่อมเกิดจากจุดเล็กๆรอบตัว โดยเฉพาะภายในครอบครัว ห้องนี้จึงนำเสนอเรื่องราว ตั้งแต่ทรงเป็น “เด็กหญิงสังวาลย์” ที่ใฝ่ดี และแสวงหาโอกาส จนเป็น “คู่ชีวิตเจ้าฟ้า” ที่ได้ซึบซับพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการทรงงาน เพื่อแผ่นดินไทยของพระสวามี มาเป็น”แม่ของลูก” ที่มีหลักในการอบรมเลี้ยงดูพระโอรสพระธิดา “ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” และในที่สุดกลายเป็น “แม่ฟ้าหลวง” ของปวงชนชาวไทยที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้คนที่แร้นแค้นมากมายได้มีชีวิตที่ดีขึ้น

  • ห้อง 3 การกลับคืนสู่มาตุภูมิของราชสกุลมหิดล

ด้วยความรับผิดชอบที่ทรงมีต่อประเทศชาติ สมาชิกของราชสกุลมหิดล ทรงต้องละวางชีวิตที่เรียบง่าย อิสระ และมีความสุข เพื่อเสด็จนิวัติกลับคืนสู่มาตุภูมิ มาทรงรับพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ในฐานะพระมหากษัตริย์ของประชาชน ในยุคที่บ้านเมืองสับสนวุ่นวาย

  • ห้อง 4 ความทุกข์ยากของประชาชน

การขึ้นครองราชย์ หาใช่ความสุขสบายไม่ หากแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการทรงงานที่หนักหน่วง ตลอดพระชนม์ชีพ เพราะ “ปัญหาไม่มีวันหยุด” และมีอยู่ทั่วทุกหัวระแหง

  • ห้อง 5 แบบแผนการแก้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนอย่างยั่งยืน

ด้วยอุปกรณ์ธรรมดาๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้ทรงงานจนคุ้นตา ได้แก่
แผนที่ วิทยุสื่อสาร ดินสอ และกล้องถ่ายรูป สะท้อนถึงหลักการและวิธีการทรงงาน ที่ทรงมุ่งทำความ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อแก้ปัญหาของคนไทย ตั้งแต่คนบนภูเขา
บนที่ราบสูง ในที่ราบลุ่ม จนจรดชายฝั่งทะเล ผู้ชมจะได้เพลิดเพลินกับเทคนิค Shadow animation ที่ใช้อธิบายเรื่องซับซ้อนในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้เป็นเรื่องง่ายต่อการเข้าใจ

  • ห้อง 6 แบบแผนการแก้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนบนดอยตุง

เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระชนมายุ 87 พรรษา ทรงมีพระราชดำริริเริ่มโคงการพัฒนาดอยตุงๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของดินแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของสามเหลี่ยมทองคำอย่างครบวงจร ด้วยการ “ปลูกป่า ปลูกคน” ควบคู่กันไป โดยทรงศึกษาจากโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ มาปรับใช้ที่ดอยตุง หรือเรียกง่ายๆว่า เป็นโครงการพัฒนาที่ “แม่เรียนจากลูก” ทุกวันนี้ ทั้งคนและผืนป่าของดอยตุง ได้รับการพลิกฟื้นคืนสู่ชีวิตที่พอเพียงและมีศักดิ์ศรี

  • ห้อง 7 ห้องแห่งแรงบันดาลใจ

แรงบันดาลใจที่สมาชิกราชสกุลมหิดลทั้งห้าพระองค์ทรงมีต่อกันและกัน ได้นำไปสู่ทางออกของปัญหาและปัญหาเล่า และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแก่ประเทศชาติบ้านเมืองมากมาย

เวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.00 – 17.00 น.

4.พระธาตุดอยตุง เป็นเจดีย์สีทองคู่กันตั้งอยู่ริมหน้าผา อายุเก่าแก่หลายร้อยปี จากที่ตั้งเจดีย์นี้สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ อากาศเย็นสบาย

ประวัติพระธาตุดอยตุง

ตามตำนานเล่าว่า พระธาตุดอยตุงสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอชุตราช กษัตริย์ผู้ครองเมืองโยนกนาคพันธุ์ (ปัจจุบันคืออำเภอแม่จัน) พระมหากัสสปะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) แล้วมอบให้แก่ พระเจ้าอชุตราช ได้สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้นไว้บนดอยแห่งนี้ ดังที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ แล้วจึงได้ให้ทำตุง (ธง) มีความยาว 1,000 วาปักบนยอดเขาหากตุงปลิวไปถึงที่ใดก็กำหนดให้เป็นฐานของพระเจดีย์ ทั้งนี้พระองค์ได้พระราชทานทองคำให้พวกลาวจกเป็นค่าที่ดิน และให้พวกมิลักขุ 500 ครอบครัวดูแลรักษาพระธาตุ ต่อมาในสมัยพญามังรายแห่งราชวงศ์มังราย พระมหาวชิรโพธิเถระได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาถวาย 50 องค์ พญามังราย

จึงให้สร้างพระเจดีย์อีกองค์ใกล้กับเจดีย์องค์เดิม นับจากนั้นเป็นต้นมาพระธาตุดอยตุงจึงได้มีเจดีย์สององค์มาจนถึงทุกวันนี้

ตุง นับเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของชาวล้านนา หมายถึง ความเจริญรุ่งรุ่ง การมีชัยชนะ ในวัดจะมี รอยปักตุง เป็นรอยแยกบนพื้น ยาวประมาณ 1 ฟุต อยู่ด้านหน้าพระธาตุ เชื่อกันว่าเป็นรอยแยกที่ใช้ปักฐานตุงบูชาพระธาตุ สร้างมาประมาณ 1,000 ปีแล้ว พระบรมธาตุดอยตุงเป็นที่เคารพสักการะของชาวล้านนา ทุกปีจะมีงานนมัสการพระบรมธาตุในวันเพ็ญเดือน 3 ยังถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีกุน ที่นิยมมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

5.สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง หรือ สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ ตั้งอยู่ที่บนดอยช้างมูบ เหนือพระธาตุดอยตุงขึ้นไปตามถนนประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ใกล้กับชายแดนไทย – พม่า เป็นสวนที่รวมพันธุ์ไม้หายาก และพันธุ์ไม้พื้นเมือง โดยเฉพาะกุหลาบพันปีจากหลายประเทศ นางพญาเสือโคร่ง กล้วยไม้พื้นเมือง รองเท้านารี เป็นต้น ได้นำมาปลูกในสวนอย่างเป็นธรรมชาติ ท่ามกลางป่าสน มีเส้นทางเดินชมลัดเลาะตามไหล่เขา มีลานสำหรับพักผ่อน เพื่อชมวิวทิวทัศน์ได้รอบ ซึ่งสามารถมองเห็นประเทศเพื่อนบ้าน และแม่น้ำโขงได้ และจะยิ่งสวยงามมาก ในช่วงที่ดอกซากุระเมืองไทยหรือนางพญาเสือโคร่งบาน ในราวต้นเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ จนกลายเป็นสวนป่าที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง

ภายในบริเวณดอยมีพระสถูปช้างมูป เป็นเจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนกองหินขนาดใหญ่ มีลักษณะเหมือนช้างหมอบอยู่ และยังมีต้นสนและต้นไม้ใหญ่อายุนับร้อยปี ซึ่งขนย้ายขึ้นมาปลูกไว้ เนื่องจากการสร้างถนนสายเชียงราย-แม่สาย ซึ่งใช้ปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและต้นน้ำ

เวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.00 – 17.00 น.

Doi Tung

Is a top tourist destination in Chiang Rai Is famous for the beauty of the winter flowers, especially the Mae Fah Luang garden on Doi Tung, which is considered a beautiful flower garden in Thailand. Besides Is also the location of Phra That Doi Tung Which is the priceless relic of Chiang Rai It is also the relics of the year of birth of the pig year. In the past, Doi Tung used to be Bald Head turned out to be the most prominent tourist attraction in Chiang Rai. And each year there are many tourists visiting Doi Tung

Doi Tung development history

Doi Tung Palace began construction on December 26, 2530, when Somdej Srinakarin informed the royal age of 88 years of age. After the age of 90 years will not go to live in Switzerland Office of the Royal Secretary in His Majesty Therefore chose Doi Tung Which has beautiful scenery at the same time, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, when he saw the area in early 1987, it was enough. And a royal initiative to build a house in Doi Tung at the same time There is still a royal order saying that Planting forests on high mountains and therefore became Doi Tung Development Project

The Doi Tung Development Project began with cooperation from all government agencies such as the Royal Forest Department, Royal Irrigation Department, administrative agencies. In addition to reforesting the area, there are also professional training for Improving the quality of life of the hill tribes on Doi Tung Which consists of the Akha, Lahu, Tai Yai, and Chinese hill tribes, while maintaining their traditions.

Attractions on Doi Tung that tourists go up to visit include

1. Doi Tung Palace Considered as the first house of Somdej Ya Built using royal assets That emphasizes simplicity and utilization There is a Lanna style architecture with a home in Switzerland. The ceiling of the atrium was made of a star ceiling The area behind the palace has a balcony sticking out. Standing on the balcony will see a beautiful view of Doi Tung. Standing on the balcony will see a beautiful view of Doi Tung. At the edge of the terrace there is a pickup truck for planting colorful flowers.

The palace is open for tourists to visit throughout the year. Which must have a guide of the palace to lead and must dress according to the form Do not take pictures and videos inside the palace.

Business hours

Open daily from 07.00 – 17.30 hrs.

2. Mae Fah Luang Garden or Suan Doi Tung Garden is a flower garden decorated in winter on an area of 25 rai in front of Doi Tung Palace, built in 1991. The garden is beautifully decorated with colorful plants. Rotate and bloom throughout the year. In the middle of the garden was a sculpture of a standing child. This sculpture was given the name “Continuity” In addition to outdoor stamped wood plots, there are also indoor wood sheds. The prominent point is the orchid species of slipper. With beautiful flowers If walking tired There are also cafes, which are coffee from Doi Tung.

Business hours

Open daily: 6.30 – 18.00 hrs.

3. Royal History Hall Improved to Tower of inspiration Located at the front of the palace It is a building showing the history of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn and the royal family. There are 7 exhibition rooms.

Room 1 Mahidol Token

As a small family A warm family Full of love And it was like a drop of water that was poured down in him to heal the suffering of all the people

Room 2 Stories of tokens

Through royal history HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn All the great things Inevitably occurs from small dots around Especially within the family This room therefore presents a story. Since being “Sangwan girls” who are good-looking and seeking opportunities until becoming a “Prince of Life” that has absorbed royal royal aspiration to work. For the Thai land of the consort Become a “mother of children” whose main parenting daughter “To be a perfect human being” and ultimately to become the “Mae Fah Luang” of the Thai people who dedicated him to create opportunities for many disadvantaged people to have a better life.

Room 3 The return of the motherland of Mahidol tokens

With responsibility that he has for the nation Members of Mahidol Tokens His Highness had to leave his life simple, independent, and happy to return to his homeland. Come to receive a great mission as the King of the people. In the age of chaos

Room 4 Public suffering

Reign Not a pleasure But is the beginning of a heavy work Throughout his life, because “problems never stop” and are everywhere

Room 5 Plan for sustainable problem solving of public misery

With normal equipment That His Majesty used to work until familiar, including
Maps, radio, pencil and camera Reflects the principles and methods of His Majesty’s work That His Highness is aiming to “understand, access, develop” to solve problems for Thai people Since the people on the mountain
On the plateau in the lowlands until the coast Viewers will enjoy shadow animation techniques that explain complex issues in solving various problems. To be easy to understand

Room 6 Plan for solving the misery of people in Doi Tung

When Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, 87 years old, initiated the Doi Tung Development Project. To solve the problems of the land that is part of the Golden Triangle fully by “Planting People”, by studying from the royal initiative. And leading various development activities To apply at Doi Tung Or simply called Is a development project “Mother learns from children” Today, both people and the forests of Doi Tung Has been restored to a life of sufficiency and dignity

rooms 7 of inspiration

The inspiration that the members of the five Mahidol Tokens have on each other Led to the solution of problems and problems And causing great changes for many countries and nations

Business hours

Open daily from 8:00 am – 5:00 pm

4. Phra That Doi Tung Is a pair of golden pagodas situated on the edge of a cliff Hundreds of years old From this location, you can see the view. The weather is cool

History of Phra That Doi Tung

According to legend Phra That Doi Tung was built during the reign of King Chulachut. The King over the Yon Nak Nakphan city. (At present, Mae Chan District) Phra Maha Kassapa invited the relics of the Buddha’s relics and the left hand side (Collarbone) and give to King Have built a pagoda containing relics on this mountain As the Lord Buddha prophesied Then made a Tung (flag) with a length of 1,000 meters, embroidered on the top of the mountain. If Tung flew anywhere, it was designated as the base of the Chedi. In this regard, His Royal Highness bestowed gold on Laos as a land cost And have 500 families to look after the relics Later in the Phaya Mangrai period of the Mangrai Dynasty Phra Maha Vachiraphothi Thera brought 50 royal relics.

Therefore built another pagoda near the original pagoda Since then, Phra That Doi Tung has had two pagodas to this day.

Tung is considered another symbol of the Lanna people, meaning prosperity. The victory in the temple will have a Tung embroidery, a split in the floor about 1 foot in front of the relics. It is believed that the cracks in the base of Tung worship the relics. Built about 1,000 years ago, Phra Doi Tung relics are respected by the Lanna people. Every year there is a worshiping ceremony of the Buddha’s relics on the full moon day of the third lunar month. That is popular to worship for prosperity

5. Mae Fah Luang Arboretum or Doi Chang Moob Arboretum Located on Doi Chang Moob Above 1 kilometer up the Phra Doi Tung road, near the Thai-Burmese border, is a garden that combines rare plants. And native plants Especially the thousand-year-old rose from many countries Tiger Queen Native orchids, slipper, etc. have been planted in the garden naturally. Amid the pine forest With walking trails that traverses the hills There is a patio for resting. To see the scenery around Which can see neighboring countries And the Mekong River And will be even more beautiful During the cherry blossoms in Thailand or the queen tiger bloom In the period from January – February until it became one of the most beautiful forest park.

In the area of Doi there is a Buddha Stupa Buddha statue. Is a small pagoda Located on a large stone pile Look like an elephant And still have hundreds of years old pine trees and big trees Which was moved up and planted Due to the construction of Chiang Rai – Mae Sai road Which is used for planting to conserve soil and watersheds

Business hours

Open daily from 8:00 am – 5:00 pm

การเดินทาง

การเดินทางไปพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง หอแห่งแรงบันดาลใจ ทั้ง 3 สถานที่นี้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน สามารถจอดรถแล้วเดินถึงกันได้หมด

  • เส้นทางที่ 1

ใช้ทางขึ้นดอยตุงสายใหม่ ผ่านบ้านไทยใหญ่ร่มไทร กม.2 ผ่านจุดชมวิว กม.12 จากนั้นเลี้ยวซ้ายระหว่างหลัก กม.12 และ 13 ไปอีก 2 กม. จะถึงพระตำหนัก ระยะทาง 15 กม. หรือใช้ทางขึ้นสายเก่าโดยขับเลยแยกบ้านสันกองราว 1 กม. เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1149 ที่บ้านห้วยไคร้ ระหว่างหลัก กม.871-872 เป็นทางขึ้นดอยตุงสายเก่า เส้นทางสูงชันกว่าสายใหม่แต่ระยะทางสั้นกว่าเล็กน้อย ถนนจะไปบรรจบกับทางขึ้นสายใหม่ใกล้ กม.6

การเดินทางไปพระธาตุดอยตุง พระธาตุดอยตุงจะอยู่เลยพระตำหนักดอยตุงไปประมาณ 5.5 กิโลเมตร อาจจะวางแผนเที่ยวบริเวณพระตำหนักดอยตุงให้เสร็จก่อน แล้วค่อยเดินทางต่อไปยังพระธาตุดอยตุง

  • เส้นทางที่ 2

ใช้ทางขึ้นดอยตุงสายใหม่ เมื่อผ่านทางแยกซ้ายไปพระตำหนักดอยตุง ถึงหลัก กม.14 จะมีทางแยกซ้ายถ้าขับตรงไปจะขึ้นตรงสู่พระธาตุดอยตุง ทางค่อนข้างแคบและชันมาก ระยะทาง 3 กม. ถ้าไปทางแยกซ้ายมือ จะเป็นทางอ้อม ผ่านสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง ทางแยกไปดอยช้างมูบ อ.แม่สาย และวัดน้อยดอยตุง ตรงหลัก กม.23 ระยะทาง 10 กม. จากวัดน้อยดอยตุง ต้องขับขึ้นดอยไปตามทางชัน แคบและคดเคี้ยว อีก 1 กม. บริเวณนี้เรียกว่าสวนเทพารักษ์ ต้องขับด้วยความระมัดระวังเพราะอาจมีรถสวนลงมาได้