tantawanBlue Templeวัดร่องเสือเต้น

เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสวยงามทางพุทธศิลป์ มีเอกลักษณ์ความงดงามทางสถาปัตยกรรม มีความคล้ายกับวัดร่องขุ่น โดยเกิดจากการสร้างสรรค์ของศิลปินชาวบ้าน คือ “นายพุทธา กาบแก้ว” หรือ “สล่านก” เป็นศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ที่มีโอกาสเข้าไปศึกษาและเป็นลูกศิษย์ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในการสร้างวัดร่องขุ่น จนมีโอกาสได้มาสร้างวิหารวัดร่องเสือเต้น จึงได้นำวิชาที่ได้เรียนมารังสรรค์ให้เกิดประโยชน์ จนเป็นวัดที่มีความสวยงาม และเป็นสถานที่เที่ยวของคนไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน มีทัวร์มาลงจำนวนมาก

ประวัติวัดร่องเสือเต้น
ในอดีตเมื่อ 80-100 ปีก่อน เคยเป็นที่ตั้งของวัดร้าง จากคำเล่าขาน ของคนเฒ่าคนแก่ ได้เล่าว่าในสมัยนั้นยังไม่มีบ้านเรือนและผู้คนอาศัยอยู่มากนัก สัตว์ป่าจึงมีจำนวนมาก โดยเฉพาะเสือ ชาวบ้านที่ผ่านแถวนั้น มักชอบเห็นเสือกระโดดข้ามร่องน้ำไปมา จึงเรียกบริเวณนี้ต่อๆ กันมาว่า “ร่องเสือเต้น” รวมทั้งได้เรียกหมู่บ้านใกล้เคียงบริเวณนี้ว่า “บ้านร่องเสือเต้น” อีกด้วย วัดร่องเสือเต้นถูกสร้างขึ้นเนื่องจากชาวบ้านร่องเสือเต้น ไม่มีที่ทำบุญในหมู่บ้าน เวลาทำบุญในวันสำคัญต้องไปทำบุญที่วัดอื่น ทำให้คนในหมู่บ้านต่างกระจัดกระจายกันไป จึงได้ร่วมกันบูรณะวัดร้างแห่งนี้ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านร่องเสือเต้น และเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันสำคัญ จึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นและให้ชื่อว่า “วัดร่องเสือเต้น”

จุดเด่น
ของวัดแห่งนี้คือ “วิหารร่องเสือเต้น” ซึ่งมีความโดดเด่นของวิหาร ที่มีศิลปะของตัววิหารที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ เป็นศิลปะแนวประยุกต์ โดยใช้โทนสีน้ำเงินและสีฟ้าเป็นหลัก พระพุทธรูปสีขางองค์ใหญ่ และภาพเขียนฝาผนังที่มีความงดงาม อ่อนช้อย

Wat Rong Suea dancing

It is one of the temples that has beautiful Buddhist art. With unique architectural beauty Is similar to Wat Rong Khun The result of the creation of a folk artist, “Mr. Phuttha Kapkaew” or “Sala Nok” is a Chiang Rai local artist. Who have the opportunity to study and become students Ajarn Chalermchai Kositphiphat for the construction of Rong Khun Temple Until have the opportunity to build a temple at Rong Suea dance temple Therefore brought the subjects learned to create benefits Until it is a beautiful temple And is a tourist destination for Thais and foreigners Especially Chinese There are many tours coming down.

History of Wat Rong Sueaen
In the past 80-100 years ago, it used to be the site of an abandoned temple. Told that at that time there were not many houses and people living there There are so many wildlife, especially tigers. The villagers pass through that area. Often like to see tigers leaping across the channel So this area is called “Suea Suea Dance” and also called nearby villages that “Ban Rong Suea dancing”. Wat Rong Suea dancing was built because the villagers of Rong Rong Suea dance There is no place to make merit in the village. When making merit on an important day, they must make merit at other temples. Causing people in the villages to become scattered Therefore collaborated to renovate this abandoned temple In order to be the center of the minds of the Rong Rong Suea villagers And is a place of worship for important religious ceremonies Therefore built this temple and named it “Wat Rong Suea”

Highlight
Of this temple is “Temple of the Tiger Dance” which is unique to the temple Which has the art of the temple and is beautiful and unique Is an applied art Using mainly blue and blue tones Big Khang Buddha statue And murals that are delicately beautiful

การเข้าชม
เวลาทำการ :ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น.
ช่วงเวลาเที่ยว :ตลอดทั้งปี
การเดินทาง
รถยนต์ :เดินทางจากตัวเมืองเชียงราย ใช้เส้นถนนพหลโยธินมาทาง อ.แม่สาย ผ่านห้าแยกพ่อขุน พอข้ามสะพานแม่น้ำกก ให้ชิดซ้าย จะเจอแยก ไฟเขียว-แดง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไป ประมาณ 100 เมตร จะเห็นป้ายบอกทางเข้าประตูวัด