tantawanbaandamบ้านดำ หรือ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้าน จิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมาย ทั้งทางด้านภาพเขียน และ ด้านปฏิมากรรมหลายชิ้น ลักษณะของบ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้านไม้ ศิลปะแบบล้านนา บ้านปูนรูปทรงแปลกตา บ้านเกือบทุกหลังทาด้วยสีดำ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “บ้านดำ” และยังเป็นสีที่ อ. ถวัลย์ โปรดปราน อีกด้วย ในบ้านแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้แกะสลักที่มีลวดลายงดงาม นอกจากไม้แกะสลักแล้วยังประดับด้วยเขาสัตว์ เช่น เขาควายมากกว่า 100 ชิ้น เขากวาง หนังจระเข้ เปลือกหอยขนาดใหญ่ และยังมีกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกช้าง เป็นต้น

ด้วนโทนสีของบ้านที่เป็นสีดำ ซึ่งตรงกันข้ามกับวัดร่องขุ่นของ อ.เฉลิมชัย มีคำพูดเปรียบเทียบสองสถานที่นี้ว่า “เฉลิมสร้าง สวรรค์ ถวัลย์สร้าง นรก”ภายในบริเวณบ้านดำ มีต้นไม้นานาชนิด บรรยากาศที่ร่มรื่น ซึ่งในบริเวณประกอบไปด้วยบ้านทั้งหมด 36 หลัง แต่ละหลังจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป สามารถเดินเข้าชมในบ้านได้เพียง 2-3 หลัง ส่วนหลังอื่นๆ มองเข้าไปได้จากหน้าประตูเท่านั้น สิ่งของที่สะสมและจัดแสดงภายในบ้านก็จะมีแนวคิดแตกต่างกันออกไป ซึ่งบ้านเหล่านี้ไม่ได้สร้างไว้สำหรับอยู่อาศัยแต่สร้างไว้สำหรับเก็บสิ่งของสะสมต่างๆ ของอาจารย์ถวัลย์ ส่วนภาพเขียนของ อ.ถวัลย์ ดัชนี ที่อยู่ในบ้านดำ มีเพียงไม่กี่ภาพ

ปัจจุบันบ้านดำ เป็นหนึ่งในสถานที่เที่ยวยอดนิยมของทัวร์จีน มีนักท่องเที่ยวจีนเป็นจำนวนมาก

ประวัติ อ.ถวัลย์ ดัชนี

เกิดเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2482 จบการศึกษาปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยม) จาก ม.ศิลปากร เป็นลูกศิษย์ของ อ.ศิลป์ พีระศรี (บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทย) จบปริญญาโททางด้านจิตรกรรมฝาผนัง อนุสาวรีย์และผังเมือง และปริญญาเอกด้านอภิปรัชญาและสุนทรียศาสตร์ ที่อัมเตอร์ดัม ประเทศเนเธอแลนด์

อ.ถวัลย์ ดัชนี สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะไว้มากมาย ตลอดระยะเวลา 50 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เคยมีราชวงศ์ในยุโรปมาซื้อภาพวาดของอาจารย์ โดยให้มูลค่าเป็นเช็คที่ไม่ได้กรอกตัวเลข ให้ อ.ถวัลย์ กรอกได้เองตามตัวเลขที่พอใจ ปัจจุบันเช็คนี้ยังมีอยู่ และยังไม่มีการไปขึ้นเงิน

ผลงานของ อ.ถวัลย์ ติดตั้งไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะทั้งของรัฐและเอกชน หลายประเทศทั่วโลก และ อ.ถวัลย์ ยังได้สร้างคุณูปการต่อวงการศิลปะด้วยการตั้งมูลนิธิถวัลย์ ดัชนี สนับสนุนด้านการศึกษาโดยเฉพาะทางด้านทัศนศิลป์

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2544 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ประกาศยกย่องให้ อ.ถวัลย์ ดัชนี เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

ในช่วงปี พ.ศ. 2557 อ.ถวัลย์ ดัชนี มีอาการไม่สบายมากขึ้นด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และได้เสียชีวิตในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557 ในอายุ 74 ปี

บ้าน – สิ่งก่อสร้างในพิพิธภัณฑ์บ้านดำ

มหาวิหาร บ้านทรงไทย ล้านนาที่ใหญ่ที่สุดในพิพิธภัณฑ์ เข้าชมด้านในได้ ภายในมหาวิหาร มีภาพวาด ไม้แกะสลัก หนังสัตว์ เขากวาง ซากจระเข้ ฯลฯ วิหารราม บ้านทรงไทย แกะสลักไม้ที่หน้าประตู ห้องจิตวิญญาณ (อูบปรภพ) – หยาดน้ำตาบนแก้มกาลเวลา (อูบก๊อกตด) – อูบเปลวส่องฟ้า สิ่งของภายในห้อง หนังจระเข้ เปลือกหอย หนังสัตว์ และ เขาควาย บ้านดำกาแลเกี่ยวฟ้า

อูบหัวนกกก (นกเงือกหัวแรด)

การเข้าชมในพิพิธภัณฑ์บ้านดำ ใช้เวลาประมาณ 30 – 60 นาที พื้นที่ในบ้านดำบรรยากาศร่มรื่น ผลงานของ อ.ถวัลย์ ดัชนี ค่อนข้างแปลกตาสำหรับคนทั่วไป ปัจจุบันบ้านดำเป็นหนึ่งในสถานที่เที่ยวของจังหวัดเชียงราย ที่นักท่องเที่ยวนิยมไป

Black house or Black house museum

Is an art museum on over 100 rai of land, located in Nang Lae Sub-district, Mueang District, Chiang Rai Province, built by the National Artist Index Thawan With skills in painting and sculpture, creating many artistic works Both the painting and the sculptures The black house is a group of wooden houses. Lanna art Strange shaped cement house Almost all houses are painted in black. Which is the origin of the term “Black House” and is also the favorite color of Achan Tawan. Each house is decorated with beautiful carved wooden patterns. In addition to wood carving, but also adorned with more than 100 horns, such as horns, antlers, crocodile skins, large shells And also have animal bones such as elephant bones

The color scheme of the house is black. In contrast to Wat Rong Khun of Chalermchai, there is a comparison of these two places, “Chalerm create heaven, create hell” in the Baan Dam area. There are many kinds of trees. Shady atmosphere The area consists of 36 houses, each house will look different. Can walk only 2-3 inside the house and the rest Can only look inside the door Items collected and displayed in the home will have different ideas. Which these houses were not built for housing, but rather built for storing various collectibles Of Ajarn Thanawan As for the paintings of Ajarn Thawan Index, located in Ban Dam With just a few images

Current black house Is one of the most popular tourist attractions of the Chinese tour. There are a lot of Chinese tourists.

History of Teacher Thawan Index

Born on September 27, 1939, graduated with a Bachelor of Fine Arts. (Honors) from Silpakorn University, a student of A. Silpa Bhirasri (the father of modern Thai art), holds a master’s degree in wall painting. Monuments and city plans And PhD in metaphysics and aesthetics At Amsterdam Netherlands

Ajarn Tawan Index created many art works throughout the 50 years, both at home and abroad. There used to be a royal family in Europe to buy master paintings By giving the value in a check that has not been filled in, for Thawarn to fill in according to the number satisfied Currently, this check is still available. And still not going to raise money

Works of Ajarn Thawan Installed in both public and private art museums Many countries around the world and Ajarn Thawal also made significant contributions to the art industry by setting up the Thawan Foundation for Education Support, especially in visual arts.

On December 14, 2001, the National Cultural Commission announced that Tawan Index is the National Artist in Visual Arts (Painting).

During 2014, Tawan Index induced more discomfort with diabetes and high blood pressure. Was hospitalized And died on 3 September 2014 at the age of 74

Houses – Constructions in the Black House Museum

The Lanna Thai Style Cathedral, the largest museum Can see inside Inside the cathedral, there are wooden carvings, antler carcasses, crocodile carcasses etc. The temple houses Thai style wooden carvings at the door Spiritual Room (Ob Styx) – Tears on the Cheeks of Time (Ubok Fart) – Blue Flame Items in the room: crocodile skin, shell, animal skin and buffalo horn

Oub the Bird Head (Rhinoceros Hornbill)

Admission to the Ban Dam Museum Takes about 30 – 60 minutes, the area in the black house, shady atmosphere The work of Ajarn Tawan Index is quite unusual for ordinary people. Currently, Ban Dam is one of the tourist destinations in Chiang Rai. Popular with tourists

การเข้าชม
เวลาทำการ :ทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.
ช่วงเวลาเที่ยว :ตลอดทั้งปี
การเดินทาง
รถยนต์ :ใช้ถนนพหลโยธิน (1) จากตัวเมืองไปทาง แม่จัน – แม่สาย ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไปประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงหมู่บ้านนางแล ให้สังเกตซ้ายมือจะเป็นบริษัทเสริมสุข จากนั้นจะเห็นซอยทางด้านซ้ายมือ ซอย 1 ให้เลี้ยวไปตามเส้นจะมีป้ายสีฟ้าบอกทางเป็นระยะ จากปากซอยถึงบ้านดำ ก็เป็นระยะทางประมาณ 300 เมตรพิพิธภัณฑ์บ้านดำมีที่จอดรถฟรี 2 ลานจอด ถ้าที่จอดเต็มสามารถจอดได้ที่ฝั่งตรงข้าม เป็นที่จอดของร้านค้า ค่าจอด 20 บาท