tantawanmsalongดอยแม่สลอง

เป็นที่ตั้งของ หมู่บ้านสันติคิรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง เดิมชื่อ บ้านแม่สลองนอก ประชากรบนดอยแม่สลองเดิมเป็นชาวอาข่าอีก้อ ที่สวมชุดประจำเผ่าสีดำประดับเครื่องเงิน และยังมีผู้อพยพจากกองพล 93 จากสหภาพพม่าเข้ามาในเขตไทย จำนวนสองกองพันคือ กองพันที่ 3 เข้ามาอยู่ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และกองพันที่ 5 อยู่ที่บ้านแม่สลองนอก เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ที่เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกชาที่ดีที่สุดของประเทศ และมีซากุระ หรือ นางพญาเสือโคร่งจะออกดอก ช่วงต้นเดือนมกราคม

ดอยแม่สลองวันนี้ ถึงแม่ว่าดอยแม่สลองจะเป็นดอย ที่อยู่กลางป่า แต่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่าง เช่น ร้านสะดวกซื้อ 7-eleven, ร้านอาหาร, ที่พัก, ธนาคาร, รถสองแถวไปยัง อ.แม่จัน, มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ฯลฯ

  • ไร่ชา 101
   เป็นไร่ชาที่ใหญ่ที่สุดบนดอยแม่สลอง ปลูกเป็นขั้นบันได ลาดไปตามภูเขา ไร่ชานี้จะปลูกอยู่ 3 ชนิด คืออู่หลงก้านอ่อน อู่หลงเบอร์ 12 และชาสี่ฤดู ภายในไร่มีร้านค้าจำหน่ายชา มีชาให้ทดลองทาน
  • พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี
   ตั้งอยู่บนยอดดอยสูงสุดของแม่สลอง ที่ระดับความสูง 1,500 เมตรจากน้ำทะเล ห่างจากหมู่บ้านสันติคีรี 4 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ บนฐานสี่เหลี่ยมลดชั้นสูงประมาณ 30 เมตร ฐานกว้างด้านละ 15 เมตร ประดับกระเบื้องสีเทา ใกล้กับองค์เจดีย์เป็นวิหารแบบล้านนาประยุกต์ที่ตั้งของพระบรมธาตุฯ มีต้นนางพญาเสือโคร่งปลูกอยู่รอบพระบรมธาตุฯ บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยแห่งหนึ่งบนดอยแม่สลอง เหมาะสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นทางขึ้นไปยังพระบรมธาตุฯ ทางค่อนข้างชัน แต่ถนนดี รถเก๋ง รถ Ecocar ฯลฯ ขึ้นได้หมด
  • สุสานนายพลต้วน นายพลต้วน ซี เหวิน
   อดีตผู้นำทหารจีนฮ่อแห่งกองพันที่ 5 กองพล 93 เป็นผู้นำความเจริญมาสู่ดอยแม่สลอง โดยตัวสุสานสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหมด ด้านหน้าเป็นลาดเนินสีฟ้า มีตัวอักษร”ต้วน”ภาษาจีนสีทอง ตัวสุสานสร้างเป็นเก๋งจีนขนาดใหญ่สีขาวพื้นปูด้วยหินอ่อน มีแท่นบรรจุศพสร้างด้วยหินอ่อนบรรจุ ร่างนายพลต้วนไว้ภายใน  ด้านหลังแท่นบรรจุศพมีภาพถ่ายเก่าแก่เกี่ยวกับประวัติและผลงานของท่าน  ตั้งอยู่บนเนินเหนือหมู่บ้าน ระดับความสูงประมาณ 1,300 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2523 บริเวณที่ตั้งสุสานยังเป็นจุดชมวิวของดอยแม่สลองได้
   • สถานที่ชมดอกนางพญาเสือโคร่งบนดอยแม่สลอง
    ในช่วงประมาณสองสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม เป็นช่วงที่ดอกนางพญาเสือโคร่งบานบนดอยแม่สลอง โดยจะเริ่มเห็นต้นนางพญาเสือโคร่งหลังจากผ่านพระสยามเทวาธิราชขึ้นไป ดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือ ที่เรียกกันว่าซากุระเมืองไทย บนดอยแม่สลองจะมีทั้งดอกสีชมพูและดอกสีขาว สามารถชมได้ตามจุดต่อไปนี้1. ริมถนน 1234 หลังจากผ่านพระสยามเทวาธิราชขึ้นไป มีเยอะบริเวณร้านชา ทีเซ็นเตอร์ (101) บานสีชมพูริมสองข้างทาง2. แม่สลองรีสอร์ท ทางขึ้นจะอยู่ตรงโรงแรมซินแซข้างตลาดสดดอยแม่สลอง มีต้นนางพญาเสือโคร่งระหว่างทางไปรีสอร์ทและในตัวรีสอร์ท ทางขึ้น – ทางลงค่อนข้างชัน รถเก๋งสามารถไปได้ แต่รถโหลดไม่ควรไป3. สุสานนายพลต้วน มีดอกนางพญาเสือโคร่งสีขาว และ สีชมพู และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งบนดอยแม่สลอง4. พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี มีดอกนางพญาเสือโคร่งบานสองข้างทางระหว่างทางขึ้นไปพระบรมธาตุฯ และเมื่อขึ้นไปถึงพระบรมธาตุฯ จะเห็นดอกสีชมพูบานพร้อมวิวภูเขาเป็นฉากหลัง สวยงามมาก นอกจากนั้นที่หลังพระบรมธาตุฯ ยังเป็นแนวต้นนางพญาเสือโคร่งปลูกเรียงรายกัน


    Doi Mae Salong

    Is the location of Santi Khiri Village Mae Salong Nok District Mae Fah Luang District, formerly known as Ban Mae Salong Nok The population on Doi Mae Salong was originally from Akha Akha. Who wear black tribal clothes decorated with silver And there are also two migrants from the 93 Brigade from the Union of Myanmar entering the Thai area, the 3rd Battalion, arriving in Fang District. Chiang Mai Province and the 5th Brigade are at Ban Mae Salong Nok. It is one of the tourist sites in Chiang Rai province, which is the area where the best tea is grown in the country and Sakura or the tiger queen will bloom. Early january

    Doi Mae Salong today Even though Mae Doi Mae Salong is a mountain In the middle of the forest It has many amenities such as convenience stores, 7-eleven, restaurants, accommodation, banks, minibus to Mae Chan District, motorcycle taxi, etc.

   • Tea Plantation 101
    Is the largest tea plantation on Doi Mae Salong. Planted as steps Mountain slope This tea plantation will be planted in 3 types which are Young Oolong, Oolong No.12 and Four Seasons Tea. There are shops selling tea. Have tea to try
   • Chedi Phra Srinakharinthasathit Maha Santikhiri
    Located on the highest mountain of Mae Salong At an altitude of 1,500 meters from the sea 4 kilometers away from Santi Khiri village, constructed as a Lanna style pagoda On the square base, reduce the floor about 30 meters high. The base is 15 meters on each side, decorated with gray tiles. Near to the pagoda is a Lanna style temple that houses the relics of the Buddha. With the Queen’s Tiger growing around the Buddha’s relics This area is a beautiful viewpoint on Doi Mae Salong. Suitable for watching the sunrise on the way up to the Buddha’s relics The road is quite steep, but the road is good. Sedans, Ecocar cars, etc. are all up.
   • Tuan General Tuan Xuan Tomb
    Former Chinese military leader Haw of the 5th Battalion, 93th Brigade led the civilization to Doi Mae Salong. The tomb is built entirely of marble, the front is a sloping blue hill. With the Chinese character “Duan” in gold The cemetery is a large Chinese saloon with marble floors. There is a marble mausoleum containing General Duan’s body. Behind the mausoleum are old photos of your history and work. Located on a hill above the village The elevation of about 1,300 meters, built in 2523 B.E. The area of the cemetery is also a viewpoint of Doi Mae Salong.
   • The place to see the queen tiger flower from Doi Mae Salong.
    During the first two weeks of January Is the period of the queen tiger flower blooming on Doi Mae Salong Which will begin to see the Queen of the Tiger after passing through Phra Siam Devathirat The queen tiger flower, also known as Sakura in Thailand On Doi Mae Salong, there are both pink flowers and white flowers. Can be viewed at the following points: 1. Roadside 1234 After passing Siam Phra Thewathirat There are a lot of tea shops in the center (101) Pink flowers along both sides of the road. 2. Mae Salong Resort. The way up is at the Xinsae Hotel beside Doi Mae Salong Fresh Market. There is a female tiger queen on the way to the resort and in the resort. The way to go – down is quite steep. Sedans can go. But the loading car should not go. 3. General Tuan Duan’s cemetery has white and pink tiger queen flower and is a beautiful viewpoint on Doi Mae Salong. 4. Phra Boromathat Chedi Srinakarin With the queen tiger flower blooming on both sides on the way up to the Phra Borommathat And when going up to the Phra That Phrathat Will see pink flowers blooming with a beautiful mountain view as a backdrop. In addition, behind the relics Is also the line of queens of tiger queen planted together
  การเข้าชม
  เวลาทำการ :ทุกวัน
  ช่วงเวลาเที่ยว :ตลอดทั้งปี (แนะนำในช่วงฤดูหนาว)
  การเดินทาง
  รถยนต์ :ใช้เส้นทางเชียงราย-แม่จัน เลยจากอำเภอแม่จันไป 1 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายไป 12 กิโลเมตร ถึงศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา เลยจากศูนย์ฯ ไปอีก 11 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านผาเดื่อ ซึ่งเป็นจุดแวะชมและซื้อหัตถกรรมชาวเขา จากนั้นเดินทางจากบ้านเย้าถึงบ้านอีก้อสามแยก ทางขวาไปหมู่บ้านเทอดไทย ส่วนแยกซ้ายไปดอยแม่สลอง ระยะทาง 18 กิโลเมตร รวมระยะทางจากเชียงราย 42 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางตลอดสาย และจากดอยแม่สลองมีถนนเชื่อมต่อไปถึงบ้านท่าตอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 45 กิโลเมตรเส้นทางขึ้นดอยแม่สลองค่อนข้างคดเคี้ยว โค้งตลอดทาง แต่มีโค้งหักศอกไม่มาก ถนนไม่ชันมาก รถเล็ก Eco Car Nissan March, Honda Brio, Vios, City สามารถขับขึ้นได้อย่างสบายๆ
  รถโดยสาร :จากตัวเมืองเชียงรายนั่งรถสาย เชียงราย-แม่สาย ไปลงที่ตลาดแม่จัน และต่อรถสองแถว แม่จัน – แม่สลอง ไปลงที่ 7-eleven ดอยแม่สลอง มีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปส่งยังรีสอร์ทต่างๆ